Small Group Tour in Central Asia 2019-2020

Photos of Central Asia Ethno-cultural Tour14 Days | Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan


Astana, Kazakhstan
Astana, Kazakhstan
Astana, Kazakhstan
Astana, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Sunkar
Sunkar
Kyrgyz Wedding, Kyrgyzstan
Kyrgyz Wedding, Kyrgyzstan
Bishkek, Kyrgyzstan
Bishkek, Kyrgyzstan
Bishkek, Kyrgyzstan
Bishkek, Kyrgyzstan
Ala-Archa Gorge, Kyrgyzstan
Ala-Archa Gorge, Kyrgyzstan
Ala-Archa Gorge, Kyrgyzstan
Ala-Archa Gorge, Kyrgyzstan
Burana Tower, Kyrgyzstan
Burana Tower, Kyrgyzstan
Dushanbe, Tajikistan
Dushanbe, Tajikistan
Dushanbe, Tajikistan
Dushanbe, Tajikistan
Fann Mountains, Tajikistan
Fann Mountains, Tajikistan
Penjikent, Tajikistan
Penjikent, Tajikistan
Penjikent, Tajikistan
Penjikent, Tajikistan
Samarkand, Uzbekistan
Samarkand, Uzbekistan
Samarkand, Uzbekistan
Samarkand, Uzbekistan
Nurata Mountains, Uzbekistan
Nurata Mountains, Uzbekistan
Waterfall, Nurata Mountains
Waterfall, Nurata Mountains
Bread-making in Tandyr, Uzbekistan
Bread-making in Tandyr, Uzbekistan
Local Dances, Uzbekistan
Local Dances, Uzbekistan
Gijduvan Ceramics Museum, Uzbekistan
Gijduvan Ceramics Museum, Uzbekistan
Gijduvan Ceramics Museum, Uzbekistan
Gijduvan Ceramics Museum, Uzbekistan
Bukhara, Uzbekistan
Bukhara, Uzbekistan
Bukhara, Uzbekistan
Bukhara, Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan