Prices of Kakheti Wine Group Tour1 Day | Telavi, Shumi, Alaverdi