Фотографии тура: Конный тур по Кыргызстану-36 дней | Бишкек, Чон-Кемин, ущелье Калмак-Ашуу, Балыкчи, Чоплон-Ата


Бишкек
Бишкек
Дубовый парк
Дубовый парк
Ала-Арча
Ала-Арча
Башня Бурана
Башня Бурана
Башня Бурана
Башня Бурана
Горы Кыргызстана
Горы Кыргызстана
Петроглифы Чолпон-Аты
Петроглифы Чолпон-Аты
Балбалы
Балбалы