Фотографии тура: Тур Нарын - Торугарт2 дня | Нарын, Таш-Рабат, Торугарт


Таш Рабат
Таш Рабат
Таш Рабат
Таш Рабат
Юрта
Юрта
Перевал Торугарт
Перевал Торугарт