Телефонные коды городов Туркменистана

Международный код Туркменистана - 993
 
Телефоны экстренных служб:

  Коды сотовых компаний
Туркменистана:
Пожарная служба
Милиция
Скорая помощь
01
02
03
  МТС

 
6

 

 

Телефонные коды городов Туркменистана:
Ашхабад 12   Койтендаг 440
Абадан 138   Кырккызой 558
Акдепе 344   Лебап 4
Атамурат 444   Магданлы 431
Ахал 13   Мары 5, 522
Бабадайхан 136   Махтымгулы 248
Байрамалы 564   Мургап 565
Балканабат 222   Ниязовск 348, 432
Балканы 2   Огуз-Хан 559
Бахерден 131   Сакар 449
Берекет 247   Сакарчага 566
Бирата 445   Сарагс 134
Болдумсаз 346   Саят 447
Векилбазар 558   Сейди 461
Газажак 438   Сердар 246
Галкынус 446   Сердарабат 433
Гарабекевюл 443   Серхетабат 561
Гарашсызлык 432   Тагтабазар 568
Гекдепе 132   Теджен 135
Геороглы 340   Туркменабат 422
Губадаг 345   Туркменбаши 243, 349, 465
Гуланли 559   Туркменгала 569
Гумдаг 241   Фарап 448
Дашогуз 3, 322   Хазар 240
Достлак 465   Халач 441
Елотен 560   Ходжамбаз 442
Йыланлы 343   Чаршани 440
Кака 133   Энев 137
Каракум 557   Эсингулы 245
Кенеургенч 347, 360   Этрек 242
Кипчак 1392   Ягты-Ёл 557


Обновлено 16 февраля 2015 года.