Fotos de Salida Grupal Carretera Pamir 2021-20228 Días | Dushanbé, Fortaleza Hisor (Hissar), Kalai-Khumb, Khorugh (Khorog), Ishkashim, Langar, Murgab, Lago Karakul, Kyzylart BP, Sary-Tash


Dushanbé (Dusambé)
Dushanbé (Dusambé)
Dushanbé (Dusambé)
Dushanbé (Dusambé)
Museo de antigüedades
Museo de antigüedades
Museo de antigüedades
Museo de antigüedades
Fortaleza Hisor
Fortaleza Hisor
Fortaleza Hisor
Fortaleza Hisor
Reserva Nurek
Reserva Nurek
Pamir
Pamir
Pamir
Pamir
Pamir
Pamir
Kalai-Khumb
Kalai-Khumb
Carretera Pamir
Carretera Pamir
Carretera Pamir
Carretera Pamir
Khorugh (Khorog)
Khorugh (Khorog)
Garm-Chashma
Garm-Chashma
Pamir
Pamir
Ishkashim
Ishkashim
Fortaleza Kah-kakha
Fortaleza Kah-kakha
Fortaleza Yamchun
Fortaleza Yamchun
Fortaleza Yamchun
Fortaleza Yamchun
Museo de Wakhani
Museo de Wakhani
Museo de Wakhani
Museo de Wakhani
Langar
Langar
Petroglifos Langar
Petroglifos Langar
Lago Pamir
Lago Pamir
Murgab
Murgab
Murgab
Murgab
Karakul
Karakul