Photos - Tourist Hotel
Russia, Moscow Selskokhozyaistvennaya str. 17/2 (Metro station Botanichesky Sad, VDNKh)


Hotel photos

Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom