Photos - Oktyabrskaya Hotel
Verhnevolzhskaya embankment 9А, Nizhny Novgorod, Russia


Hotel photos