Photos - Nevskiy Grand Hotel
10, Bolshaya Konyushennaya Str. 191186 St Petersburg, Russia


Hotel photos

Lobby
Lobby
Twin
Twin
Cafe
Cafe
Cafe
Cafe
Standard
Standard
Cafe
Cafe