Photos - Volkhov Hotel
Predtechenskaya Str. 24, 173007, Veliky Novgorod, Russia


Hotel photos