Photos - Yurevskoye Podvorye Hotel
Yurievskoye highway 6А, Veliky Novgorod, Russia


Hotel photos