Photos - Amursky Zaliv Hotel
Naberezhnaya Str., 9, Vladivostok, Russia


Hotel photos