Photos - Holiday Inn Hotel
5, Keykab Khanim Safaraliyeva Str., Nasimi, AZ1010 Baku, Azerbaijan


Hotel photos

Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Meeting room
Meeting room
Meeting room
Meeting room
Event space
Event space
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Bar
Bar
Pool
Pool
Gym
Gym
Massage room
Massage room
Double room
Double room
Double room
Double room
Twin room
Twin room
Twin room
Twin room
Twin room
Twin room
Suite
Suite
Suite
Suite
Suite
Suite
Suite
Suite