Petrozavodsk Budget Hotels

Beliye Nochi Hotel
Beliye Nochi Hotel

Halturina Str. 13, Petrozavodsk, Russia

Petroglyph Hotel
Petroglyph Hotel

Krylova Str. 6, Petrozavodsk, Russia

Onego Hotel
Onego Hotel

Rigachina Str. 3, Petrozavodsk, Russia