Volga Cruise 3 (Moscow - Astrakhan - Rostov-na-Donu - Moscow)24 Days | Moscow, Uglich, Yaroslavl, Kostroma, Nijnii Novgorod, Cheboksary, Kazan, Samara, Saratov, Volgograd, Astrakhan, Rostov-na-Donu

 • YaroslavlYaroslavl
 • KostromaKostroma
 • Nijnii NovgorodNijnii Novgorod
 • KazanKazan
 • SamaraSamara
 • SaratovSaratov
 • Yaroslavl
 • Kostroma
 • Nijnii Novgorod
 • Kazan
 • Samara
 • Saratov

Volga Cruise 3. Route: Moscow - Astrakhan -Rostov-on-Don - Moscow. Interesting travel from Advantour Travel Agency.