Veliky Novgorod Economy Hotels

Volkhov Hotel
Volkhov Hotel

Predtechenskaya Str. 24, 173007, Veliky Novgorod, Russia

Intourist Hotel
Intourist Hotel

Velikaya Str. 16, 173001, Veliky Novgorod, Russia

Sadko Hotel
Sadko Hotel

Federovsky ruchey Str. 16, Veliky Novgorod, Russia