Vladivostok Economy Hotels

The Azimut Hotel
The Azimut Hotel

Naberezhnaya Str., 10, Vladivostok, Russia

Akfes-seyo Hotel
Akfes-seyo Hotel

Sto let Vladivostoku Av., 103, Vladivostok, Russia

Gavan Hotel
Gavan Hotel

Krygina Str., 3, Vladivostok, Russia

Meridian Hotel
Meridian Hotel

Ochakovskaya Str., 5, Vladivostok, Russia

Yahont Hotel
Yahont Hotel

Gamarnika Str., 1, Vladivostok

Shalé Hotel
Shalé Hotel

Utkinskaya Str., 44, Vladivostok