Photos - Amulet Hotel
73, Nakshbandi Str., 705016, Bukhara


Room photos

Hotel photos

Yard
Yard
Yard
Yard
Decorations
Decorations
Dome
Dome
Terrace
Terrace
Sandali room
Sandali room
Terrace
Terrace
Dining-room
Dining-room
Decor
Decor