Photos - Kukeldash Hotel
115, Mekhtar Ambar str., Bukhara


Hotel photos

Hall
Hall
Chandelier
Chandelier
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Room
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom
Bathroom