Photos - Lokomotiv Hotel
Amir Temur str., Khiva


Room photos

Hotel photos

Reception
Reception
Reception
Reception
Hall
Hall
Restaurant
Restaurant
Courtyard
Courtyard