Photos of Tour to Shipton’s Arch from Kashgar1 Day | Shipton’s Arch


Shipton’s Arch
Shipton’s Arch

More similar tours to

Tour to Dawakun Desert from Kashgar
Tour to Dawakun Desert from Kashgar
1 Day | from US$ 220 / person
Dawakun Desert
Spring, summer, autumn
Tour to Karakul Lake from Kashgar
Tour to Karakul Lake from Kashgar
1 Day | from US$ 305 / person
Kashgar, Opal Village, Red Mountain, White Mountain, Karakul Lake
Spring, summer, autumn
Kashgar City Tour
Kashgar City Tour
1 Day | from US$ 190 / person
Livestock market, Sunday Market, Mausoleum of Abajo Khoja, Id Kah Mosque
Spring, summer, autumn
Tour to Taklamakan Desert from Kashgar
Tour to Taklamakan Desert from Kashgar
1 Day | from US$ 305 / person
Amannishahan Tomb
Spring, summer, autumn