Altai - Transib - Baykal Tour18 Days | Novosibirsk, Biysk, Manzherok, Chemal, Teletskoe Lake, Chibit, Irkutsk, Olkhon, Khuzhir, Ust-Barguzin, Ulan-Ude


Biysk
Biysk
Chemal
Chemal
Lake Teletskoе
Lake Teletskoе
Uch-Enmek
Uch-Enmek
Uch-Enmek
Uch-Enmek
Chuy-Oozy
Chuy-Oozy
Chui-Oozy
Chui-Oozy
Listvyanka
Listvyanka
Listvyanka
Listvyanka