Khiva Economy Hotels

Best Dealin Khiva

Orient StarKhiva Hotel Orient Star Hotel

Located inside Itchan-Qala, close to Kuk Minor

Malika Kheivak Hotel
Malika Kheivak Hotel

The hotel is located in the heart of Khiva, in front of the Islam Khoja Minaret.

Arkanchi Hotel
Arkanchi Hotel

Arkanchi is a budget hotel in Khiva located inside the Ichan-Kala, the old city.

Malika Khiva Hotel
Malika Khiva Hotel

The hotel is located not far from the western gates of Ichan-Kala.

Orient Star Hotel
Orient Star Hotel

Located inside Itchan-Qala, close to Kuk Minor

Shaxrizoda Hotel
Shaxrizoda Hotel

Shaxrizoda hotel is located in the ancient fortress of Ichan-Kala near the southern gates Tash Darvaza.

Sobir Arkanchi Hotel
Sobir Arkanchi Hotel

Sobir Arkanchi hotel is situated 200 m away from the northern gates of Ichan-Kala.

Hayat Inn Hotel
Hayat Inn Hotel

Hayat Inn is well-equipped 3-star hotel near the Ata Darvaza gates of the Ichan-Kala Fortress.

Old Khiva Hotel
Old Khiva Hotel

Old Khiva hotel is located 50 m away from Ichan-Kala, near the western gates of the fortress.

Malika Khorezm Hotel
Malika Khorezm Hotel

Malika Khorezm hotel is conveniently located not far from the northern gates of the ancient Ichan-Kala fortress.

Qosha Darvoza Hotel
Qosha Darvoza Hotel

Qosha Darvoza hotel is located a 5-minute walk from the Ichan-Kala fortress.

Muso To’ra Hotel
Muso To’ra Hotel

Ichan Qala, Bo'yoqchilar Str., Khiva

Lokomotiv Hotel
Lokomotiv Hotel

Amir Temur str., Khiva

Polvon Qori Hotel
Polvon Qori Hotel

24, Polvon Qori str., Khiva

Erkin Palace Hotel
Erkin Palace Hotel

K. Yakubov Str., Khiva