Photos of One-day Tour to the Katskhi Pillar and Chiatura1 Day | Katskhi pillar, Chiatura


Katskhi pillar
Katskhi pillar
Katskhi pillar
Katskhi pillar
Chiatura
Chiatura
Chiatura
Chiatura
Chiatura
Chiatura
Chiatura
Chiatura