One-day Tour - The Akademgorodok1 Day | Akademgorodok, “Intercession of the Theotokos” Church, Ob River

  • Novosibirsk AkademgorodokNovosibirsk Akademgorodok
  • Boat trip on the Ob river, NovosibirskBoat trip on the Ob river, Novosibirsk
  • Novosibirsk Akademgorodok
  • Boat trip on the Ob river, Novosibirsk