Photos of Sufi Tour in Uzbekistan8 Days | Tashkent, Samarkand, Bukhara


Barakhan Madrasah, Tashkent
Barakhan Madrasah, Tashkent
Shakhi-Zinda, Samarkand
Shakhi-Zinda, Samarkand
Bibi-Khanum, Samarkand
Bibi-Khanum, Samarkand
Khast-Imam Complex, Tashkent
Khast-Imam Complex, Tashkent
Al Bukhari Complex, Samarkand
Al Bukhari Complex, Samarkand
Registan Square, Samarkand
Registan Square, Samarkand
Chorsu Bazaar, Tashkent
Chorsu Bazaar, Tashkent
Amir Timur Square, Tashkent
Amir Timur Square, Tashkent