Photos of Uzbekistan Family Tour8 Days | Tashkent, Samarkand, Bukhara


Tashkent
Tashkent
Tashkent
Tashkent
Tashkent Disney Land
Tashkent Disney Land
Politechnic Museum
Politechnic Museum
Politechnic Museum
Politechnic Museum
Samarkand Paper
Samarkand Paper
Samarkand Paper
Samarkand Paper
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Cooking Plov
Cooking Plov
Pottery Workshop
Pottery Workshop
Pottery Workshop
Pottery Workshop
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Folk Show
Folk Show
Puppet Show
Puppet Show
Puppet Show
Puppet Show
Sitorai Mohki-Khosa
Sitorai Mohki-Khosa