Photos of Uzbekistan Turkmenistan Tour - 213 Days | Tashkent, Khiva, Nukus, Kunya-Urgench, Darvaza gas crater, Ashgabat, Mary, Gonur, Merv, Bukhara, Samarkand


Camels
Camels
Khiva
Khiva
Toprak-kala
Toprak-kala
Tashkent
Tashkent
Samarkand
Samarkand
Merv
Merv
Ashghabat
Ashghabat
Kunya-Urgench
Kunya-Urgench
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Samarkand