Photos of Uzbekistan Turkmenistan Tour - 213 Days | Tashkent, Khiva, Nukus, Kunya-Urgench, Darvaza gas crater, Ashgabat, Mary, Gonur, Merv, Bukhara, Samarkand


Tashkent
Tashkent
Tashkent
Tashkent
Khiva
Khiva
Khiva
Khiva
Toprak-kala
Toprak-kala
Savitsky Art Museum
Savitsky Art Museum
Kunya-Urgench
Kunya-Urgench
Darvaza Gas Crater
Darvaza Gas Crater
Ashghabat
Ashghabat
Ashgabat
Ashgabat
Merv
Merv
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Samarkand