Small Group Tour in Central Asia 2020-2021

Photos of Central Asia on Silk Road Tour18 Days | Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan


Almaty
Almaty
Almaty
Almaty
Sunkar
Sunkar
Sunkar
Sunkar
Bishkek
Bishkek
Bishkek
Bishkek
Cholpon-Ata Petroglyphs
Cholpon-Ata Petroglyphs
Cholpon-Ata Petroglyphs
Cholpon-Ata Petroglyphs
Issyk-Kul
Issyk-Kul
Osh
Osh
Kokand
Kokand
Kokand
Kokand
Tashkent
Tashkent
Tashkent
Tashkent
Khiva
Khiva
Khiva
Khiva
Kunya-Urgench
Kunya-Urgench
Kunya-Urgench
Kunya-Urgench
Ashgabat
Ashgabat
Ashgabat
Ashgabat
Mary
Mary
Merv
Merv
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Penjikent
Penjikent
Penjikent
Penjikent