Small Group Tour in Central Asia 2019-2020

Photos of The Five Stans Tour24 Days | Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan


Tashkent
Tashkent
Tashkent
Tashkent
Tashkent
Tashkent
Kokand
Kokand
Kokand
Kokand
Rishtan
Rishtan
Fergana
Fergana
Osh
Osh
Bishkek
Bishkek
Bishkek
Bishkek
Burana tower
Burana tower
Issyk-kul
Issyk-kul
Cholpon-ata
Cholpon-ata
Ala-Archa
Ala-Archa
Almaty
Almaty
Khujand
Khujand
Dushanbe
Dushanbe
Dushanbe
Dushanbe
Hissar fortress
Hissar fortress
Termez
Termez
Termez
Termez
Termez
Termez
Shakhrisabz
Shakhrisabz
Shakhrisabz
Shakhrisabz
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Khiva
Khiva
Khiva
Khiva
Kunya-Urgench
Kunya-Urgench
Kunya-Urgench
Kunya-Urgench
Ashgabat
Ashgabat
Ashgabat
Ashgabat
Merv
Merv
Merv
Merv